Cookieverklaring JVW Recruitment

Versie geldig vanaf: April 2021

_______________________________________________________

 

Als je de website, werkenbij site ,vacaturesite en Facebook bedrijfspagina  bezoekt worden er op beperkte schaal cookies gebruikt om het gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast gebruiken we Google analytics om analyses te kunnen doen om de website te verbeteren. Het gebruik hiervan vindt plaats conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je gegevens worden door ons aan opdrachtgevers verstrekt. Hierover ben je door ons op de hoogte gesteld .

Bij jouw bezoek aan jvw-recruitment.com sturen wij een of meer “cookies” – bestandjes met een reeks karakters – naar je computer waarmee je browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt jouw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van ons niet goed functioneren als je cookies weigert.

 

FUNCTIONELE COOKIES

Wij maken in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

 

ANALYTICS COOKIES

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maken wij gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. JVW Recruitment maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics, Google Tag Manager en HubSpot.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

 1. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
 2. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
 3. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.

 

TRACKING COOKIES

Wij maken op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Derde partijen zijn HubSpot, Facebook , Instagram, Google Adwords en LinkedIn.

Via de website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen als je na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor ons om jou op die andere website advertenties en vacatures  te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door ons  alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties en vacatures te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

 

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee?

Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

 • Door jouw verstrekte informatie
  Wanneer je je aanmeldt voor een account of een andere dienst of -actie waarvoor registratie nodig is, vragen wij je om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. jouw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Het is mogelijk dat wij de informatie die je voor jouw account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten om het gebruiksgemak voor je te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bij bepaalde diensten kunnen wij je de mogelijkheid bieden om aan te geven dat je niet akkoord gaat met het combineren van dergelijke informatie (“opt-out”).
 • Log-informatie
  Wanneer je gebruik maakt van onze diensteh slaan onze servers automatisch informatie op die je browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van jouw zoekvraag en een of meer cookies die jouw browser kunnen identificeren.
 • Correspondentie
  Wanneer je een e-mail of ander bericht aan ons stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om jouw vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.
 • Gelieerde sites
  Sommige van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonlijke informatie die je aan die sites verstrekt, kan aan ons worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wij verwerken dergelijke informatie overeenkomstig dit Privacybeleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacybeleid voeren. Wij raden je aan om dat door te lezen.
 • Links
  Wij kunnen links zodanig presenteren dat wij kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren.
 • Andere sites
  Dit Privacybeleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door ons . Wij oefenen geen controle uit op de sites die bij onze diverse diensten worden weergegeven als zoekresultaten of links. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op je computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van je vragen. Wij verwerken persoonlijke informatie uitsluitend voor de doeleinden die staan beschreven in het toepasselijke Privacybeleid en/of de privacymededeling met betrekking tot specifieke diensten. Naast de reeds genoemde, valt onder deze doelstellingen ook:

  • het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat;
  • controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren;
  • zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert; en
  • het ontwikkelen van nieuwe diensten.
  • JVW verwerkt persoonlijke informatie op onze servers. Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken om onze eigen diensten te verlenen.

 

Keuzemogelijkheden met betrekking tot persoonlijke informatie

Wanneer je je aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor registratie nodig is, vragen wij je om persoonlijke informatie te verstrekken. Indien wij deze informatie op een andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor deze werd verzameld, zullen wij je daarvoor vooraf om toestemming vragen. Indien wij je vragen persoonlijke informatie te mogen gebruiken voor andere doeleinden dan in dit Privacybeleid en/of in de specifieke privacymededelingen staan beschreven, zullen wij je een doeltreffende manier bieden om het gebruik van persoonlijke informatie voor die andere doeleinden te weigeren (“opt-out”). Wij zullen geen gevoelige informatie verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan in dit Privacybeleid en/of in de specifieke privacymededelingen staan beschreven, tenzij je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt weigeren om persoonlijke informatie op te geven voor een bepaalde  dienst, maar dan zal het wellicht niet mogelijk zijn om die dienst aan je te leveren.

 

Het delen van informatie

Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden delen wijnpersoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten JVW- Recruitment

o          Indien wij je toestemming hebben. Voor het delen van gevoelige persoonlijke informatie vragen wij altijd jouw uitdrukkelijke toestemming.

o          Indien wij dergelijke informatie aan gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Wij eisen van deze partijen dat zij dergelijke informatie verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers. De details van deze procedures zijn te vinden in de specifieke privacymededelingen of FAQ’s ten aanzien van deze diensten.

 

Contactgegevens.

JVW- Recruitment

Dries 19

6086AV Neer

0653906422

info@jvw-recruitment.com